top of page

Duteza imbere abahinzi.

Inguzanyo ntoya aka kanya kuri telefoni yawe

Saba wifashishije telefoni yawe

Inzira y'ubusabe kuri telefoni

Inguzanyo ntoya guhera kuri 100,000 RWF

Duhe amakuru y'ibanze kuri wowe turakoherereza inzira y'ubusabe kuri telefone yawe.

mobile wit.png

Amakuru y'ubusabwe yohorejwe

Habayeho ikosa.Ongera ugerageze

Tugushoboza kugera ku mahirwe.

Gera ku nguzanyo ntoya biciye kuri telefone yawe.

bottom of page